To guide our iskolar ng bayan in the coming second semester this March 2021, the Office of the Vice Chancellor for Student Affairs (OVCSA) will be holding a series of student onboarding webinars this February 1, 8, 15, and 22, entitled Surviving LDR(L): Long Distance/Remote Learning, where experts and outstanding students will share their best practices on remote teaching and learning from the previous semester.

Makibahagi sa unang installment ng webinar series na pinamagatang “I Deserve An Explanation! I Deserve An Acceptable Reason!: Coping with Remote Learning” sa darating na February 1 (3-5 pm) kasama sina Prof. Grace S. Koo ng College of Education at Prof. Jose Antonio R. Clemente ng Department of Psychology ng College of Social Sciences and Philosophy ng UP Diliman. Magbabahagi rin ng best practices kung paano niya napagtagumpayan ang nagdaang semestre si Mr. Robin Jacob L. Traballo (BS Psychology) na kasalukuyang Chairperson ng UPD University Freshie Council, at Project Head ng Gabay Isko.

Mag-register sa bit.ly/SLDRLWeb1Reg gamit ang iyong UP Mail. Kung wala namang UP Mail ay maaari pa ring mapanood nang live ang webinar na ito rito sa official Facebook page ng OVCSA.

Tandaan: Tanging mga makakatapos lamang ng apat na webinars sa series na ito ang mabibigyan ng certificate.

This event is presented by the Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, Diliman Learning Resource Center, UP Diliman Office of Counseling and Guidance, UP Diliman Office of Student Projects and Activities, and Office for the Advancement of Teaching – OVCAA, UP Diliman, and in cooperation with Interactive Learning Center Diliman.