FOP-punta pa lang tayo sa exciting part!

Mga Freshie ng Bayan, gusto ninyo bang mas kilalanin pa ang Unibersidad ng Pilipinas Diliman?

What are you waiting for? Mag-register at dumalo sa 2022 FRESHIE ORIENTATION PROGRAM! Gaganapin ang programa online via Zoom sa darating na ika-2 ng Setyembre mula 2pm hanggang 5pm!

Pumunta lamang sa http://bit.ly/UPDFOP2022 upang makapag-register! Kitakits!

#FreshieFeeling22

NOTE: If you’re done with the Advanced Freshie Registration (AFR) but still do not have your UP Mail (@up.edu.ph), kindly refer here on how to obtain your personal account: https://dilnet.upd.edu.ph/…/online-dilnet-and-upmail…/. Otherwise, please wait for announcements or instructions from the Computer Center (https://fb.com/dilnet) (https://twitter.com/dilnet).